اخذ مجوز همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

اخذ مجوز همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

بر اساس مستندات ارسالی به پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، مجوز برگزاری "اولین همایش ملی تکنولوژی سیستم های اطلاعات مکانی در عمران، نقشه برداری و توسعه شهری" توسط موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان در ۱۴ اسفندماه با شماره ۷۵۸۵۹-۹۹۲۰۱ صادر گردید.


دبیرخانه همایش


مشاهده مجوز : https://aryan…

(25 آبان 1399)