حضور و سخنرانی اساتید برجسته و سرشناس در همایش

حضور و سخنرانی اساتید برجسته و سرشناس در همایش

با توجه به دعوتهای انجام شده، خوشبختانه ضمن اعلام آمادگی حضور بسیاری از اساتید برجسته این حوزه در همایش، سخنرانان کلیدی همایش نیز به شرح ذیل مشخص گردیدند:

• دکتر غلامرضا قدرتی امیری ، دانشگاه علم و صنعت ایران
• دکتر علیرضا قراگوزلو ، دانشگاه شهید بهشتی
• دکتر غلامعلی جعفرزاده ایمن ابادی ، ریاست سازمان نقشه برداری کشور
• دکتر منوچهر فرج زاده ، دانشگاه تربیت مدرس
• دکتر یوسفعلی زیاری ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
• دکتر مهدی مدیری ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر - ریاست انجمن مخاطره شناسی ایران
• دکتر یحیی جمور ، دانشگاه شهید بهشتی

(26 آبان 1399)