اعلام حمایت رسمی سازمان نقشه برداری کشور از همایش

اعلام حمایت رسمی سازمان نقشه برداری کشور از همایش

خوشبختانه پیرو پیگیریها و مکاتبه به عمل آمده با ریاست محترم سازمان نقشه برداری کشور، ضمن حضور ریاست آن سازمان جناب آقای دکتر غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی به عنوان یکی از سخنرانان همایش، حمایت رسمی آن سازمان از برگزاری همایش ملی "اولین همایش ملی تکنولوژی سیستم های اطلاعات مکانی در عمران ، نقشه برداری و توسعه شهری" توسط موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان اعلام گردید.


دبیرخانه همایش

(10 آذر 1399)