✔ تمدید مهلت ارسال مقالات پژوهشگران تا ۲۵ بهمن

✔ تمدید مهلت ارسال مقالات پژوهشگران تا ۲۵ بهمن

با تصمیم اعضای کمیته علمی و شورای سیاستگذاری "همایش ملی تکنولوژی سیستمهای اطلاعات مکانی در عمران، نقشه بردای و توسعه شهری"، مهلت ارسال مقالات تا ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ تمدید شد. این تمدید بنا به درخواست محققین محترم بوده تا به درخواست علاقمندان، دانشجویان و اساتید پاسخ مثبتی باشد و آنها فرصت تحقیق و تعمق بیشتری برای ارائه مقالات خود داشته باشند.

ارسال مقاله 👇

https://aryan…

دبیرخانه کنفرانس

(10 بهمن 1399)