✔ تمدید مهلت ارسال مقالات پژوهشگران تا 5 اسفند

✔ تمدید مهلت ارسال مقالات پژوهشگران تا 5 اسفند

باطلاع پژوهشگران ارجمند میرساند که به علت بروز مشکلاتی در وب سایت همایش بدلیل ترافیک مراجعان در روزهای پایانی، جهت تسهیل برای ارسال مقالات پژوهشگران ارجمند، ارسال مقالات تا ساعت ۲۴ روز 5 اسفند امکان پذیر خواهد بود.

ارسال مقاله 👇

https://aryan…


دبیرخانه همایش

(25 بهمن 1399)