آغاز به کار دبیرخانه همایش

آغاز به کار دبیرخانه همایش

با توجه به اتمام مراحل اولیه شروع به کار همایش، دبیرخانه همایش از تاریخ اول آبان ماه 1399 آغاز به کار نموده و پژوهشگران ارجمند می توانند از روشهای اعلامی با دبیرخانه همایش در ارتباط باشند.

دبیرخانه همایش

(04 آبان 1399)