کارگاه ها

کارگاه آموزشی تکنولوژی های نوین مدیریت کارگاه (دارای امتیاز نظام ارجاع)

کارگاه آموزشی تکنولوژی های نوین مدیریت کارگاه (دارای امتیاز نظام ارجاع)

  • یکشنبه ۲۴ اسفند

این کارگاه با همکاری نظام مهندسی ساختمان استان مازندران برگزار میگردد و داری 100 امتیاز نظام ارجاع می باشد.

کارگاه آموزشی ارزیابی، طرح و اجرا بر اساس عملکرد

کارگاه آموزشی ارزیابی، طرح و اجرا بر اساس عملکرد

  • چهارشنبه ۲۷ اسفند

🛑 با همکاری کانون مهندسین بابل و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران

کارگاه آموزشی طرح و اجرای تکنولوژی های نوین کنترل لرزه ای در ساختمان (دارای امتیاز نظام ارجاع)

کارگاه آموزشی طرح و اجرای تکنولوژی های نوین کنترل لرزه ای در ساختمان (دارای امتیاز نظام ارجاع)

  • چهارشنبه ۲۰ اسفند

این کارگاه با همکاری نظام مهندسی ساختمان استان مازندران برگزار میگردد و داری 100 امتیاز نظام ارجاع می باشد.

اصول آشنایی با SDI

مهندس زهرا رضایی

معرفی فناوری پهپاد در سنجش ازدور و مدیریت منابع زمین

دکتر سالار میرزاپور

مدلهای تصمیم گیری با نرم افزار QGIS

دکتر سالار میرزاپور

پایش ماهواره ای پدیده فرونشست با استفاده از تصاویر راداری

دکتر زهرا چترسیماب

Web GIS و پایگاه داده

مهندس زهرا رضایی

آشنایی با کاربردهای gis درنقشه برداری

دکتر سمیرا بلوری

مسیریابی پروژه های راه و راه آهن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دکتر ابوذر شفیع پور