کارگاه ها

اصول آشنایی با روشهای داده کاوی (SDI)

مهندس زهرا رضایی

معرفی فناوری پهباد در سنجش ازدور و مدیریت منابع زمین

دکتر سالار میرزاپور

مدلهای تصمیم گیری با نرم افزار QGIS

دکتر سالار میرزاپور

پایش ماهواره ای پدیده فرونشست با استفاده از تصاویر راداری

دکتر زهرا چترسیماب

Web GIS و پایگاه داده

مهندس زهرا رضایی

آشنایی با کاربردهای gis درنقشه برداری

دکتر سمیرا بلوری

مسیریابی پروژه های راه و راه آهن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دکتر ابوذر شفیع پور